πŸ”ΊAvalanche (AVAX)

All transactions on contracts are available on: https://snowtrace.io/

TypeContract NameContract Address
FLURRY

Flurry Token

0x4B39603AB7A778200B434b7759C3ed6851cDA40f

rhoTokens

rhoUSDt

0x82A3c749d239456306f5dFe5070fA70D1E7CaFF1

rhoTokens

rhoUSDC

0x4Acb9706fa5266CD73099D399D25427Debfcb364

Stablecoins

USDt

0x9702230A8Ea53601f5cD2dc00fDBc13d4dF4A8c7

Stablecoins

USDC

0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E

Token Exchange

Pangolin

0x2570868c1f0d6a5Eb169FdB249E5ca4D9fe3aD29

Vault

VaultLib

0x2B0c28eEE2a7346d806017d9C9f4F3Bc7d2F550E

Pauser

Pauser

0xF7924fF8f23895e5AD4290814112222912deCde2

Upkeeps

Rebase Upkeep

0xa07208636d4093b4AA94A8b5013159Aa8dBa8867

Upkeeps

Collect Reward Upkeep

0x7126f16B6E2F80428ca902EC8c282c3cb8F143B1

Rewards

Flurry Staking Rewards

0x2786cAc396Ca9121b8D9Aad079790f09B4b81324

Rewards

RhoToken Rewards

0x0a7D51321c659Ec363C21B3691Ac72f264984A2D

Rewards

LP Staking Rewards

0xd92F47daF9DCb2eedA3338566139e31D8D64f2F3

Rewards

QI

0x8729438eb15e2c8b576fcc6aecda6a148776c0f5

Vault

USDt Vault

0x92817e82308f7917b7F46dB9352894dCcDB04b13

Vault

USDC Vault

0xD0b669923b3d513067120ca8Eba83511d84a6D0D

Vault

USDt VaultConfig

0x200E9bcd057fC7512EeB5DA90d822C58dB8713aa

Vault

USDC VaultConfig

0x38A5429e5D1C883956cBeafD067B19C6eC0235D4

Strategies

USDt Benqi Strategy

0x87D0C3FC7b901Fa95a32ef7cB03Af3726D74e5e1

Strategies

USDC Benqi Strategy

0x9167090Cd529082215dc6336096B6f8B637c42Ac

Deposit Tokens

qiUSDTn

0xd8fcDa6ec4Bdc547C0827B8804e89aCd817d56EF

Deposit Tokens

qiUSDCn

0xB715808a78F6041E46d61Cb123C9B4A27056AE9C

LP Tokens

rhoUSDt/USDt

0x8bE38c215183e5d9eF1E292f7C4c0BcDd62df59f

LP Tokens

rhoUSDC/USDC

0x80743Ab250Cf5501aC5734a032cc866733976497

Price Oracles

AVAX-USD

0xe25ed1604a0c64fbF2fF217aa28162d9E4271d6B

Price Oracles

USDt-USD

0xF66Ea3BFE58fE163756fBAC6b82dE7E6606b5777

Price Oracles

USDt-AVAX

0xaC79e8b61D5a0aa270fC10effae91930DA0698bA

Price Oracles

USDC-USD

0x797a9639b79e958fA2e207C667d379b54786865C

Price Oracles

USDC-AVAX

0xA184ae09A8DF2E63fFC318DaC893eA71Ce59d39a

Price Oracles

rhoUSDT-USD

0xFc5c5C7F3a926e0658A290e5E067bf3448b0F238

Price Oracles

rhoUSDt-USDt

0xC01F19ddb4a5822096013026b336ec0A97a41d81

Price Oracles

rhoUSDC-USD

0x55D0dDA56216C3e9872d40685D5BCB3D998E0CFB

Price Oracles

rhoUSDC-USDC

0xb01a8dc086494F6a20C752e5424ea74B00a5Aa03

Price Oracles

QI-USDt

0x284242991f2573605196953d55b598Ae7b032c3D

Price Oracles

QI-USDC

0xA9c4c0C96FDf2b409A9D0A55b67A32Da84be25C4

Deposit Unwinders

qiToken Deposit Unwinder

0xAEbd2dfdD30549D8D2ed4b12d36Fbed372a25D35

Last updated