πŸ”·Ethereum

Mainnet

All transactions on contracts are available on https://etherscan.io/.

TypeContract NameContract Address
Flurry Token

Flurry Token

0x60F63B76E2Fc1649E57a3489162732A90ACf59FE

Stablecoin

USDT

0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7

Stablecoin

USDC

0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48

Stablecoin

BUSD

0x4Fabb145d64652a948d72533023f6E7A623C7C53

Rewards

Flurry Staking Rewards

0xeDf6413b78211203CB31033aD6dFCEa7Ab8b914A

LP Tokens

FLURRY/ETH

0xC65679db1262ACb60Ee9dcab60A2D376dB56d8cD

Bridge

Bridge

0xEF8d34B1c403a4D1ea2764732fa965F4129B020C

Bridge

Federation

0xC31B2aE46430d3c9c2D5EB42d254B885A8Cf62c7

Bridge

Token Bridge Registry

0xC3AED7Af96a3b504E9039a25973244704774b608

Ropsten Testnet

Ropsten transactions on contracts are available on https://ropsten.etherscan.io/.

TypeContract NameContract Address
FLURRY

Flurry Token

0x6D2Fc0E2dC028702a0748532D011c614113CB34A

rhoTokens

rhoUSDT

0x550b0904f1Da9dfaaB547ee5b18C679fe02b9A8d

rhoTokens

rhoUSDC

0xC46eE2865Cbb07073c6e4a68A8394B6A58Fc7E82

Stablecoins

USDT

0x110a13FC3efE6A245B50102D2d79B3E76125Ae83

Stablecoins

USDC

0x07865c6E87B9F70255377e024ace6630C1Eaa37F

Deposit Tokens

Compound USDT Deposit Token

0xF6958Cf3127e62d3EB26c79F4f45d3F3b2CcdeD4

Deposit Tokens

Compound USDC Deposit Token

0x2973e69b20563bcc66dC63Bde153072c33eF37fe

Token Exchange

Uniswap V2

0x2B0Ea13Bc0B75AA9203556E8688eA2dcD1Ed78B7

Token Exchange

Uniswap V3

0xc177130faCBc57CDc7905E911ce835f54b282A95

Pauser

Pauser

0xb8F43d988B3140AB9B24e66D731b204AD2F6fA69

Upkeeps

RebaseUpkeep

0x2cd49D83e598b4b77C0Bb4e832cf8eE82990006D

Upkeeps

CollectRewardUpkeep

0x5111Ce3Fc5165E76176Bda881A9141D681d435A1

Rewards

Flurry Staking Rewards

0x02fEf2f7f3cC7fdD0a584D6B26c3df8F720f1ed5

Rewards

RhoToken Rewards

0x5726CaC0aa489524fF70554c14D1622C5E11f936

Rewards

Farms Rewards

0x712027290641D7E305e98C0FfFE85C082422929F

Vault

USDT Vault

0xED999a44C611e25930394f0dd90aAd39508145D6

Vault

USDC Vault

0x500aE58d52eC1C124f8072f1ed2891bC7E90cD4B

Vault

USDT VaultConfig

0xc84e8b8cF1eD888624Fc3746429BeDb2Fc78b8aE

Vault

USDC VaultConfig

0xF04492d1aD018848F3d1D7745bEdb3000B94a149

Strategies

USDT Compound Strategy

0xE51C0e3d5aA08Db286703DbdE8d1e7Db365f19ab

Strategies

USDC Compound Strategy

0x9e50BDf1e85aA3c552c1874f4dbA3792AE622622

LP Tokens

FLURRY/ETH

0xc26d950f6869d28aB81dDEe0070ed31a680DdB98

LP Tokens

FLURRY/USDT

0x5D1a049Fad3766898a69545e877250c97D0f116a

LP Tokens

FLURRY/rhoUSDT

0xBd9184E7cDeCaA8df9bEe01Cf6A4eEf5BBb4b5F5

LP Tokens

rhoUSDT/USDT

0xc77D49A709c136da7bE5e0bFA447cB5C6De66743

LP Tokens

FLURRY/USDC

0xce779056B54706B71CEc5229d9cA9ad581010145

LP Tokens

FLURRY/rhoUSDC

0xC847D439DA387A107fCdC0d31a0127e8B97BcB48

LP Tokens

rhoUSDC/USDC

0x0C6FB71979b7b30478E31AE9F30977a7F2738E8a

Price Oracles

ETH-USD

0xA8E2FA7E1d21Ea162a1f940199C18cC8ae298ea1

Price Oracles

USDT-ETH

0x5221F9ECCE4D22FF7FF0ff4711f6697e188b799d

Price Oracles

USDT-USD

0xc6ac462973d5E3B26BbA113592971Dfd99378F18

Price Oracles

USDC-ETH

0x082e4E96e35EAbFB18c7ae0a10aF62e2D70156ec

Price Oracles

USDC-USD

0xD2EB96a09db981faC4ee588791B848dBF735BC56

Price Oracles

COMP-USD

0x73d1504Bb0A9C8915e00Ba259D37a76394Fe79CF

Price Oracles

COMP-USDT

0x3baD4Ad19C5C17Ae12f3A4b5135B52C390276Ab3

Price Oracles

COMP-USDC

0x29bE1B425564bf6c692F14909E3fE0E1e1B60d7b

Price Oracles

FLURRY-ETH

0xA5c2D1aa5e0B02E4ebEB7bf251C25311ef138ddf

Price Oracles

FLURRY-USDT

0x4d58c371457b801365e7671e0f8fa398E3EF00C7

Price Oracles

FLURRY-rhoUSDT

0xb33681929D6fCBA381cb3Fd2659D77ed6c60b2D6

Price Oracles

FLURRY-USDC

0x42D8F74ae994FeBe3EbDC6dDA228D9f20F99C484

Price Oracles

FLURRY-rhoUSDC

0x2E405065da0D838a344bCb87838Ed466aE77C81F

Price Oracles

FLURRY-USD

0x7F3fFAD2a41bF10AB06150ef37deD3C42784C2BF

Price Oracles

rhoUSDT-USD

0x079Eb70cEEBF365245a51188b0aa6b14b34377B9

Price Oracles

rhoUSDT-USDT

0x876Da8E2b846fbe2f53F412c9D5Fda4d6C46EF7A

Price Oracles

rhoUSDC-USD

0xdB91c4528F520d68Ff394E870a1af3B59aE10Ba4

Price Oracles

rhoUSDC-USDC

0x34677AbcB4EB9dFFEb60109243C57B390121EC05

Bridge

Bridge

0xc55f099849a916102Eb770F6e874BE21D0B0456c

Bridge

Federation

0x3f46501493786e22B27FF939eB2285Dc93a57652

Bridge

Token Bridge Registry

0x2AAb96b15Ae68eDFf99c0BB48b5Fa65664716733

Kovan Testnet

Kovan transactions on contracts are available on https://kovan.etherscan.io/.

TypeContract NameContract Address
FLURRY

Flurry Token

0x40aD89D72E2A7c4D9622377eF74e83cDF8f7b244

rhoTokens

rhoUSDT

0x1cA9e0d852010B289E9Fb8Be4374fFab986316AD

rhoTokens

rhoUSDC

0x853dcC6bf3f8c9a1A3c052F291C856c090808Cc1

Stablecoins

USDT

0x07de306FF27a2B630B1141956844eB1552B956B5

Stablecoins

USDC

0xb7a4F3E9097C08dA09517b5aB877F7a917224ede

Deposit Tokens

Compound USDT Deposit Token

0x3f0A0EA2f86baE6362CF9799B523BA06647Da018

Deposit Tokens

Compound USDC Deposit Token

0x4a92E71227D294F041BD82dd8f78591B75140d63

Token Exchange

Uniswap V3

0xdcb3Fb0f026d6343Df37b4a971D5dFb8Cf785156

Pauser

Pauser

0xF184cCD527781327752663776e241e98E3217498

Upkeeps

RebaseUpkeep

0x8a99aF48736BEf291dA7EEc19D5d6e8f6B1c516F

Upkeeps

CollectRewardUpkeep

0xcA52734CB5aA7dE56d4C47944b81E83864049943

Rewards

Flurry Staking Rewards

0x9e14806cf3839bDa4A3fFa4db04B105e20fBf75d

Rewards

RhoToken Rewards

0x306E2617d3E79F04a08C9CdeEe93f33Fd611f03b

Rewards

Farms Rewards

0xE36ee0661D48488E759a7EABd76eEF9791d226bf

Vault

USDT Vault

0x87Bb1C458A1458CC5CBD7da18d3682F5e074ec57

Vault

USDC Vault

0x96De37aBC37116e44350c23040A6f0669dD0bdEB

Vault

USDT VaultConfig

0x5eCC05Fc2ff9DC67DdBC36F5CEF9e33640235e30

Vault

USDC VaultConfig

0x7aD624b41daBe0087226DAFe9cdb5A9F45bEE199

Strategies

USDT Compound Strategy

0x5166b25eE75a9830958cd2588385F7b6aB40BF55

Strategies

USDC Compound Strategy

0x3518abDA63F67EFab7A9f5eE6360bE9EAE4e8915

LP Tokens

FLURRY/ETH

0xe9249593B145EAB4Ae8FE18741CDE1E6F401c803

LP Tokens

FLURRY/USDT

0xA1c12c1DD40d40797A49153CCf6Ca256029AA1F2

LP Tokens

rhoUSDT/USDT

0x2B966D669af4f7f98c00c4a574C4F061E94d53D7

LP Tokens

FLURRY/USDC

0x778885E5a0077cA66e536cCCA10310AC75344490

LP Tokens

rhoUSDC/USDC

0x6400F5d867CaE93738dc41f1481E3027f30a857E

Rinkeby Testnet

Rinkeby transactions on contracts are available on https://rinkeby.etherscan.io/.

TypeContract NameContract Address
FLURRY

Flurry Token

0xe23a40aad187e74556FC40C1d2C4c963E265E86A

rhoTokens

rhoUSDT

0x54140a003dC5DAe7b2B997e0e85015FFCD20ba9F

rhoTokens

rhoUSDC

0x73cBfe3e0Dd55949eC07697c599e7E6bc167786E

Stablecoins

USDT

0xD9BA894E0097f8cC2BBc9D24D308b98e36dc6D02

Stablecoins

USDC

0x4DBCdF9B62e891a7cec5A2568C3F4FAF9E8Abe2b

Deposit Tokens

Compound USDT Deposit Token

0x2fB298BDbeF468638AD6653FF8376575ea41e768

Deposit Tokens

Compound USDC Deposit Token

0x5B281A6DdA0B271e91ae35DE655Ad301C976edb1

Pauser

Pauser

0xf49CE80eBF02cDa9f88E59f623ccE526faD44054

Upkeeps

RebaseUpkeep

0x7a4E50023DF9f456D02f007261DBd8e8ca232fCE

Upkeeps

CollectRewardUpkeep

0xE1F271bFd8b8E26F1C9D82017817738219D504cB

Rewards

Flurry Staking Rewards

0xA9062De86D6D1Eae31a4C4411A5A0285632768F3

Rewards

RhoToken Rewards

0x84Bc2982EE95872De3cC4B73cE0Fd5Eb5efd9689

Rewards

Farms Rewards

0x125E487526C237Bc6C70a874d94d7Cf36eBd1B1B

Vault

USDT Vault

0xFc2D489469911d7Cb889B098B82daE9124257655

Vault

USDC Vault

0x2d24ac1cf135Efc2906038f3FEFdf0Db6a9A7E77

Vault

USDT VaultConfig

0xaF28082E2d7E9E22c37d976524EA2dD58B37329A

Vault

USDC VaultConfig

0x2c5BfaF0E8C0aB933bFCA3be810765B45648E926

Strategies

USDT Compound V0 Strategy

0xd073800C91A8D2fA8ECEDF40cFb2cf80B01301fD

Strategies

USDC Compound V0 Strategy

0x4E3a84973ED2E3175d0e484CeCedE27344C4AA58

LP Tokens

FLURRY/ETH

0xC6ab7bC050FDc984bE7dC4444B5DF7b0be2dcF23

LP Tokens

FLURRY/USDT

0xDCCC9b232Eb43b0A72d1bd3dFA3fd705F6002412

LP Tokens

rhoUSDT/USDT

0xA1e8f8eD991E61513478297C21004aAF41BB1e69

LP Tokens

FLURRY/USDC

0x3e434139d58C5b60Ec014F00df809078b57b663b

LP Tokens

rhoUSDC/USDC

0x217e31a4e8Bd2f3c353A1A3CD8b538fA6b4f04f3

Goerli Testnet

Goerli transactions on contracts are available on https://goerli.etherscan.io/.

TypeContract NameContract Address
FLURRY

Flurry Token

0xb70C76BE7653cB2fd7f769fEfD7ac2B60B0712c5

rhoTokens

rhoUSDC

0x84477b7C7e8e02b493ed90A1F57aCE9cda824F0E

Stablecoins

USDC

0xD87Ba7A50B2E7E660f678A895E4B72E7CB4CCd9C

Deposit Tokens

Compound USDC Deposit Token

0xCEC4a43eBB02f9B80916F1c718338169d6d5C1F0

Pauser

Pauser

0xC984AA6206514CF871d0Fe59db47C55B863Aa5ea

Upkeeps

RebaseUpkeep

0x326831426dd26a73907DD8a92E239C6D56a063c5

Upkeeps

CollectRewardUpkeep

0xD9B9Aee876838a5D25a9a25595f498e6EBb1fec9

Rewards

Flurry Staking Rewards

0xA3150BC0F1Ca2e67644b0582708f5D26B385e39F

Rewards

RhoToken Rewards

0x2185A96ffe8424AC2CE26e61A14659be38C4FF52

Rewards

Farms Rewards

0xcdDfe24B0B4aF73A66Af949B7754c0673994D068

Vault

USDC Vault

0x012133301E75F064E3892201952262e4044283cb

Vault

USDC VaultConfig

0xb7117ABb829B102685521E32Fdb94481E41EadDf

Strategies

USDC Compound V0 Strategy

0x6305453A553B7C7DC699edCD201c41346bf219b3

LP Tokens

FLURRY/ETH

0x9168377089eA9AbF3584966B4cc7554520b7f4Ac

LP Tokens

FLURRY/USDC

0xC8fcd5611A6Ee0f7a7E68dd38a81da781631Ebf6

LP Tokens

rhoUSDC/USDC

0x549370804105FfE8a0A30d22B9c8A1702524b1C0

Last updated